Άρθρα

VESSELINK

FIREΤο Vesselink είναι ένα προσαρμοσμένο σύστημα παρακολούθησης και συναγερμού για τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την λειτουργία πλοίων, στόλων και του εξοπλισμού του σκάφους. Προστατεύει τις επενδύσεις σας και μπορεί να προσφέρει τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού .Μπορεί να προσαρμοστεί σε πλοία σε όλο τον κόσμο, από 30 μέτρων και πάνω από 200 μέτρα.

Περισσότερα...

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το αντικείμενο της εταιρείας SAT, είναι ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση εξοπλισμού ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών και ναυτιλίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, με εξειδίκευση σε συστήματα παρακολουθήσεως και τηλεχειρισμού με οθόνη αφής ή ηλεκτρονικό υπολογιστή της κατάστασης λειτουργίας μηχανών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ολοκληρωμένη ή επιμέρους ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πλοία χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου πραγματοποιούμε μελέτη κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίνονται στο πελάτη ακριβή μηχανογραφημένα σχέδια.

marine electrical wiring