Άρθρα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


consoleΤο αντικείμενο της εταιρείας SAT, είναι ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση εξοπλισμού ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, με εξειδίκευση σε συστήματα παρακολουθήσεως και τηλεχειρισμού με οθόνη αφής ή ηλεκτρονικό υπολογιστή της διαδικασίας παραγωγής και κατάστασης λειτουργίας μηχανών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Τα προγράμματα αυτοματισμού αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν στο εργαστήριο μας. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα  μετατροπής των προγραμμάτων, ανάλογα με τις 

mimik

ανάγκες της εταιρίας σας. Η δεκαεπταετή εμπειρία μας στο χώρο είναι η εγγύηση για ένα άριστο αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίνονται στο πελάτη ακριβή μηχανογραφημένα σχέδια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρμογές.

•Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και ζύγισης δοσομετρικών μηχανών για βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος,ασφαλτομίγματος και ειδικών μιγμάτων σκυροδέματος(σωληνουργεία κ.ά.).

•Ηλεκτρονικοί ενδείκτες βάρους για στατική και δυναμική ζύγιση    μέσω δυναμοκυψελών.

•Συστήματα ελέγχου και ρύθμισης θερμοκρασίας, πίεσης, βάρους,    ταχύτητας κτλ. με P.L.C , inverter και HMI.

•Εκσυγχρονισμός και μετατροπές συστημάτων – μηχανών   (π.χ. πρέσες τσιμεντόλιθων).

power1

power2