Άρθρα

BATCHLINK

Batchlink
Επωφεληθείτε από το SAT Batchlink και απλοποιήστε τον τρόπο που δουλεύετε. Μειώστε σημαντικά το κόστος παραγωγής και διακίνησης, τις εργατοώρες και βελτιώστε την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος με το Readymix.

SAT Batchlink  Λογισμικό διαχείρισης και παραγωγής για βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος. Σχεδιασμένο για λειτουργικά συστήματα Windows της Microsoft. Ευέλικτο, παραμετροποιήσιμο, με μεγάλη ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων.

Η απεικόνιση του μιμικού διαγράμματος με γραφική αναπαράσταση της πραγματικής κατάστασης του εργοταξίου  και ο εύκολος χειρισμός είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Batchlink. Ο χειριστής του συστήματος μπορεί μέσα από απλά μενού να επιλέξει τον τύπο δοσολογίας και την απαιτούμενη ποσότητα για παραγωγή. Με το πάτημα 


Το δίκτυο με τους ζυγούς του συστήματος (τσιμέντο, αδρανή, νερό και πρόσθετα υλικά) υλοποιείται ψηφιακά μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας RS-422 / RS-485. Ο έλεγχος του βάρους των υλικών γίνεται με ακρίβεια, δεδομένου ότι το λογισμικό ενημερώνεται απ' ευθείας από τους ζυγούς.ενός πλήκτρου, η φόρτωση εκτελείται αυτόματα, χωρίς την παραμικρή περαιτέρω παρέμβαση.

Το Batchlink, εκτός των άλλων, διαθέτει:

Batchlink batch creation


•Απεριόριστο αριθμό δοσολογιών με διαφορετικό χρόνο αναμείξεως για κάθε μία.

•Έκδοση καταγραφικού δελτίου, ζυγολογίου και προαιρετικά δελτίου αποστολής όλων των

  παραγγελιών ανεξαρτήτου χρόνου φόρτωσης.

•Τήρηση στατιστικών στοιχείων όλων  των υλικών που χρησιμοποιούνται.

•Καταχώρηση της ημερήσιας παραγωγής.

•Πελατολόγιο.

•Παρακολούθηση τής ημερήσιας κατανάλωσης του τσιμέντου και όλων των υλικών ακόμα και στην batchlink list of orders

 οθόνη φόρτωσης, τόσο στην αυτόματη όσο και στη χειροκίνητη παραγωγή.

•Συνεχή παρακολούθηση της δοσολογίας και διόρθωση ανά κύκλο, έτσι ώστε οι αποκλίσεις στο

 τέλος της φόρτωσης να είναι μηδενικές για κάθε τύπο έτοιμου σκυροδέματος.

•Εκτελέσεις πολλαπλών παραγγελιών σε σειρά.

•Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των στοιχείων αναλυτικά, που επιτρέπει τον έλεγχο των

 δοσολογιών, με πλήρη ανάλυση ανά υλικό στην περίπτωση λάθους ή κακού χειρισμού.

•Δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης στην χειροκίνητη φόρτωση.

•Δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων διαμέσου παραθυρικού εύκολου στην χρήση

 προγράμματος, χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη τεχνικού μας.

•Δυνατότητα δικτυακής φόρτωσης και παρακολούθησης.

•Υποστήριξη υγρασιομέτρων στα σιλό αδρανών για την αυτόματη τήρηση των αναλογιών της

 σύνθεσης.

•Δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών σε αρχείο του Excel, καθώς και όλων των δεδομένων μέσω ODBC για περαιτέρω επεξεργασία.

Batchlink with HMI

HMI