Άρθρα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ολοκληρωμένη ή επιμέρους ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πλοία χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου πραγματοποιούμε μελέτη κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίνονται στο πελάτη ακριβή μηχανογραφημένα σχέδια.

marine electrical wiring