ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το αντικείμενο της εταιρείας SAT, είναι ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση εξοπλισμού ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών και ναυτιλίας, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, με εξειδίκευση σε συστήματα παρακολουθήσεως και τηλεχειρισμού με οθόνη αφής ή ηλεκτρονικό υπολογιστή της κατάστασης λειτουργίας μηχανών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Τα προγράμματα αυτοματισμού αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν στο εργαστήριο μας. Κατά συνέπεια υπάρχει δυνατότητα  μετατροπής των προγραμμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας σας. Η δεκαεπταετή εμπειρία μας στο χώρο είναι η εγγύηση για ένα άριστο αποτέλεσμα. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίνονται στο πελάτη ακριβή μηχανογραφημένα σχέδια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρμογές.

•Εκσυγχρονισμός και μετατροπές πλοίων (απομακρυσμένη πρόσβαση και παρακολούθηση)