ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


consoleΤο αντικείμενο της εταιρείας SAT, είναι ο σχεδιασμός και η συναρμολόγηση εξοπλισμού ελέγχου βιομηχανικών διεργασιών, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του πελάτη, με εξειδίκευση σε συστήματα παρακολουθήσεως και τηλεχειρισμού με οθόνη αφής ή ηλεκτρονικό υπολογιστή της διαδικασίας παραγωγής και κατάστασης λειτουργίας μηχανών και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

Περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ολοκληρωμένη ή επιμέρους ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε βιομηχανίες και πλοία χρησιμοποιώντας υλικά άριστης ποιότητας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες κάθε έργου πραγματοποιούμε μελέτη κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους. Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίνονται στο πελάτη ακριβή μηχανογραφημένα σχέδια.

industry electrical wiring